IT Business Services

BoonvanOstade Management

 

De activiteiten van BoonvanOstade Management bestaan in hoofdlijn uit activiteiten onder de noemer IT interim Management, een nadere toelichting;

 

Algemeen management

Tijdelijke waarneming van de volledige directie/management functie met totale eindverantwoordelijkheid in beleid- en beheersmatige zaken. 

Voorbeelden:

· overbruggingsmanagement: overbrugging van een managers vacature wegens ziekte of vertrek

· crisis management: oplossen van een crisis of escalatie

· kwaliteit management: het oplijnen van een organisatie ten behoeve van het behalen van een specifiek certificaat zoals bijvoorbeeld ISO 17799 of SAS-70

· ondersteunend management: tijdelijk extra ondersteuning.

 

 

Verandermanagement

Het beleid van een organisatie naar een nieuwe organisatiestructuur en/of -cultuur.

Voorbeelden:

· opbouw en motiveren nieuwe organisatie na samenvoeging, fusie of overname

· invoeren/doorvoeren van nieuwe procedures/systemen in bestaande organisaties

· communicatieverbetering

· herijking/opzet beleid management

· stroomlijnen organisatie op basis van “operational excellence”

 

 

Deelmanagement taken

Voorbeelden:

· toevoeging specifieke knowhow, bijvoorbeeld Outsourcing.

· opzetten van een regie organisatie (zoals benodigd bij Outsourcing)

· extra sturing i.s.m. bestaand management in een overgangssituatie.

· hrm onderwerpen; bijv. functie omschrijvingen en beoordelings methodieken gericht op een beheerorganisatie.

· realiseren nieuwe activiteiten.

 

 

Aanleiding tot de noodzaak van interim management zijn over het algemeen onderwerpen als:

· organisatie- of cultuurverandering

· fusie of overname

· efficiency operaties

· outsourcing (en/of noodzaak tot opbouw regie organisatie)

· strategische projecten of programma’s

 

Interim Management